Warsztat samochodowy - za co odpowiada właściciel warsztatu?

Warsztat samochodowy - za co odpowiada właściciel warsztatu?

brak ocen

Niestety często oddając samochód do naprawy, musimy liczyć się z ryzykiem. Możemy trafić na niezbyt profesjonalny warsztat, co jest powodem niejednego stresu. Tracimy nasz czas, ponosimy bardzo wysokie koszty, a czasami usterka jest tak źle naprawiona, że wymaga ponownej reperacji. Czy możliwe jest zabezpieczenie się przed takimi sytuacjami? Na pewno bardzo pomocna może być wiedza dotycząca odpowiedzialności, jaką ponosi właściciel warsztatu w takich i innych sytuacjach.

Mechanik nie dotrzymał terminu naprawy — Co teraz?

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie. 

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym. Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Naprawa samochodu nie została wykonana poprawnie?

Bardzo częste złe wykonanie usługi, może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Zaginięcie pojazdu w warsztacie samochodowym

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

W przypadku kradzieży w warsztacie właściciel  warsztatu ponosi za nią odpowiedzialność. Dotyczy to kradzieży samochodu i wszelkich przedmiotów w nim pozostawionych. Zawsze o każdym takim zdarzeniu należy powiadomić organy ścigania. Zostawiając samochód w warsztacie zawieramy również umowę o starannym przechowaniu, nie wywiązanie się z niej, ma swoje konsekwencje prawne, z którymi trzeba się zapoznać, aby skutecznie dociekać swoich praw i zwrotu wszelkich kosztów.

Dodaj komentarz
Lista komentarzy
Albert Sobczak

Bycie mechanikiem nie jest takie proste. W dodatku prowadzenie własnego warsztatu? Szacun.

Oceń:
  • 0
  • 0
Inne artykuły z tej kategorii