Kwestia rodziny i dzieci

Kwestia rodziny i dzieci

brak ocen

Kwestia rodziny i dzieci nie jest łatwa do rozwiązania. Musimy poszerzyć krąg tej refleksji i nieść pomoc rodzicom. Dziś, gdy mówimy, że walczymy z ubóstwem, rozmawiamy z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji, z rodzicami znajdującymi się w trudnej sytuacji, ale w tę refleksję muszą włączyć się wszyscy: polityk, człowiek na ulicy itp

Należy pamiętać, że rodzina musi być kompatybilna. Rodzina musi się kochać wzajemne. Rodzice muszą wiedzieć, że dziecko ma prawo mieć marzenia i plany, a dziecko musi umieć zrozumieć, że rodzice nie zawsze mogą pomóc w realizacji tych planów i marzeń. Pomoc rodzicom, to uświadomienie tym grupom: rodzicom i dzieciom, że wyzwania, które stawia współczesność są do pokonania jeśli jesteśmy razem, jesteśmy przyjaciółmi.

Centralna rola rodziny

Rodzina musi we współczesnym świecie w dalszym ciągu odgrywać centralną rolę w wychowaniu dzieci i mieć wpływ na wszystko, co ich dotyczy. W swojej roli edukacyjnej nadal ma taką możliwość: systematycznie informować się o wszystkim, co jej dziecko może spotkać poza rodziną, aby zapobiegać negatywnym aspektom, ale także włączać pozytywne aspekty do swojej codziennej praktyki. Jest to nie tylko obowiązek edukacyjny, ale także moralny, dbający o własne bezpieczeństwo jako rodziny. Takie uświadamiania, to pomoc rodzicom, którzy często nie zdają sobie sprawy z tego faktu. Przyswojenie sobie świata zewnętrznego przez rodzinę jest obecnie warunkiem sprostania temu zadaniu.

Pomoc rodzicom a integracja z dzieckiem

Istnieje możliwość stworzenia realnej integracji społecznej dziecka. Wczoraj stało się to naturalnie. Były to wizyty wujka i ciotki, które były dla dziecka okazją do poznania rodziny, uczenia się od niej. Teraz, gdy te wizyty są rzadsze, edukacja musi nabrać charakteru nauczania. Możemy także uczyć pewnych wartości: pokoju społecznego, współżycia. Musielibyśmy przejść od edukacji poprzez imprinting do coraz bardziej formalnej edukacji i być może 50 do 60% tego, czego nauczaliśmy w rodzinie, mogłoby pozostać. Będą też konkretne sytuacje, w których dziecko będzie żyło w domu zasadami, których zostało nauczone w mniej lub bardziej systematyczny sposób. Pomoc rodzicom w uświadomieniu im, że należy integrować się z dzieckiem powinno być zasadom naczelną we współczesnym świecie. należy pamiętać, że pomoc rodzicom, to także pomoc dzieciom.

Dodaj komentarz
Lista komentarzy

Brak komentarzy

Inne artykuły z tej kategorii