Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

brak ocen

W dzisiejszym świecie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Istnieje wiele form prawnych, jakie można wybrać dla swojej firmy. Wybór tej odpowiedniej zależy od wielu aspektów, takich jak zakładany przychód, liczba wspólników czy sposób prowadzenia działalności. Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów każdej firmy jest księgowość. To od niej zależy, czy nasza firma będzie funkcjonować zgodnie z przepisami prawa oraz czy będzie realizować swoje zobowiązania podatkowe. Księgowość można prowadzić w formie pełnej lub uproszczonej. Jakie firmy muszą zastosować się do tej pierwszej formy? Sprawdźmy.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zobowiązane są spółki:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),

  • akcyjne,

  • komandytowe,

  • komandytowo-akcyjnw.

Zasady prowadzenia pełnej księgowości przez te spółki nie są uzależnione od żadnych limitów przychodu – oznacza to, że każda firma, która wybrała jedną z tych form działalności, musi prowadzić pełną księgowość i nie może z własnej woli przejść na księgowość uproszczoną. W tym zakresie obsługę spółek z o.o w Bytomiu zapewnia np. Biuro księgowe JB.

Pełna księgowość – co to oznacza?

Pełna księgowość to system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który obejmuje m.in. rejestrację obrotów i sald, sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także wszelkich innych sprawozdań finansowych. Wybór pełnej księgowości przez spółki wiąże się z obowiązkiem wykonywania określonych czynności, takich jak:

1. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych poprzez bieżące dokonywanie wpisów w księgach rachunkowych (tzw. księgi główne i pomocnicze),

2. przeprowadzanie inwentaryzacji (okresowe sprawdzenie stanów rzeczywistych majątku i źródeł finansowania),

3. sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

4. dokonywanie obowiązkowych zgłoszeń do urzędów skarbowych (np. deklaracje VAT, PIT/CIT),

5. archiwizowanie dokumentów księgowych przez czas określony w przepisach.

Dodaj komentarz
Lista komentarzy

Brak komentarzy

Inne artykuły z tej kategorii