Centrala deszczowa - skuteczne gromadzenie i wykorzystanie deszczówki w domu

Centrala deszczowa - skuteczne gromadzenie i wykorzystanie deszczówki w domu

brak ocen

W obliczu wzrastających problemów związanych z dostępem do czystej wody, coraz większą popularność zyskują rozwiązania umożliwiające gromadzenie i wykorzystanie deszczówki. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest zastosowanie centrali deszczowej, która umożliwia zbieranie wody opadowej i wykorzystanie jej w codziennych czynnościach domowych.

W tym artykule omówimy, jak działają centrale deszczowe, jak obliczyć pojemność zbiornika na deszczówkę oraz jakie korzyści niesie ze sobą ich stosowanie w kontekście oczyszczalni przydomowych.

 1. Działanie centrali deszczowej Centrala deszczowa to system składający się z różnych komponentów, które współpracują ze sobą w celu efektywnego gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Główne elementy centrali deszczowej to:
 • Zbiornik na deszczówkę: Jest to naczynie, które służy do gromadzenia deszczówki. Może to być zbiornik podziemny, naziemny lub napełnialny. Wybór odpowiedniego zbiornika zależy od indywidualnych potrzeb i dostępnej przestrzeni.

 • Filtr: Centrala deszczowa jest wyposażona w filtr, który ma za zadanie oczyszczenie deszczówki z zanieczyszczeń, takich jak liście, gałęzie czy inne cząstki organiczne. Filtr zapobiega przedostawaniu się nieczystości do zbiornika i zapewnia czystą deszczówkę.

 • Pompa: W przypadku, gdy deszczówka ma być wykorzystywana w domowych instalacjach, centrala deszczowa jest wyposażona w pompę. Pompa umożliwia dostarczanie deszczówki do różnych urządzeń w domu, takich jak toalety, pralki czy ogród.

 1. Obliczanie pojemności zbiornika na deszczówkę Ważnym krokiem przy planowaniu centrali deszczowej jest obliczenie odpowiedniej pojemności zbiornika na deszczówkę. Wartość ta zależy od kilku czynników, takich jak powierzchnia dachu, ilość opadów oraz zamierzane zastosowanie deszczówki. Oto kilka kroków, które można podjąć przy obliczaniu pojemności zbiornika na deszczówkę:
 • Pomiar powierzchni dachu: Zmierz powierzchnię dachu, z którego będzie zbierana deszczówka. Warto uwzględnić tylko powierzchnię, z której deszczówka będzie spływać do rynien i dalej do systemu zbierającego.

 • Obliczenie ilości deszczu: Na podstawie historycznych danych dotyczących opadów deszczu w Twoim regionie, oblicz przeciętną ilość deszczu, jaka spada na Twoją powierzchnię dachu w określonym okresie.

 • Ustalenie zapotrzebowania: Określ, ile wody deszczowej chciałbyś wykorzystywać w swoim domu. Może to obejmować podlewanie ogrodu, napełnianie zbiorników WC czy zasilanie pralki.

 • Obliczenie pojemności: Na podstawie obliczonej ilości deszczu i zapotrzebowania na wodę, oblicz odpowiednią pojemność zbiornika na deszczówkę. Pamiętaj, że większa pojemność zbiornika oznacza większą rezerwę wody i większą niezależność od sieci wodociągowej.

 1. Korzyści z zastosowania centrali deszczowej
 • Oszczędność wody: Centrala deszczowa umożliwia wykorzystanie deszczówki w codziennych czynnościach domowych, co prowadzi do znacznych oszczędności wody pitnej. Możemy wykorzystać deszczówkę do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy spłukiwania toalety.

 • Ochrona środowiska: Korzystanie z deszczówki jako alternatywnej formy wody pitnej przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Redukuje zużycie wody z sieci wodociągowej oraz obciążenie oczyszczalni ścieków.

 • Redukcja kosztów: Stosowanie deszczówki może prowadzić do znacznych oszczędności finansowych poprzez zmniejszenie rachunków za wodę. Deszczówka jest darmowa i dostępna w obfitości, co pozwala obniżyć koszty związane z dostawą wody.

 1. Oczyszczalnie przydomowe a centrala deszczowa Warto również wspomnieć o korzyściach zastosowania centrali deszczowej w kontekście oczyszczalni przydomowych. Oczyszczalnie przydomowe to systemy, które pozwalają na lokalne oczyszczanie ścieków w gospodarstwach domowych. Stosowanie centrali deszczowej w połączeniu z oczyszczalnią przydomową niesie ze sobą kilka korzyści:
 • Uzupełnianie zasobów wody: Deszczówka zgromadzona za pomocą centrali deszczowej może stanowić źródło wody dla oczyszczalni przydomowej. Wykorzystanie deszczówki jako wody zasilającej oczyszczalnię przyczynia się do ograniczenia zużycia wody pitnej.

 • Optymalne działanie oczyszczalni: Centrala deszczowa, wraz z odpowiednim systemem filtrowania, może dostarczać czystą wodę do oczyszczalni przydomowej. Odpowiednie zasilanie oczyszczalni czystą deszczówką może poprawić jej efektywność i wydajność.

 • Redukcja obciążenia sieci kanalizacyjnej: Wykorzystanie oczyszczalni przydomowej w połączeniu z centralą deszczową przyczynia się do zmniejszenia obciążenia sieci kanalizacyjnej. Część ścieków jest oczyszczana lokalnie, co wpływa na zmniejszenie ilości odprowadzanej do ogólnego systemu kanalizacyjnego.

Wnioski Centrala deszczowa stanowi innowacyjne rozwiązanie pozwalające na efektywne gromadzenie i wykorzystanie deszczówki w domowych zastosowaniach. Dzięki temu możemy oszczędzać wodę, chronić środowisko i obniżać koszty związane z dostawą wody pitnej. W połączeniu z oczyszczalniami przydomowymi, centrala deszczowa staje się niezwykle wartościowym elementem systemu gospodarki wodnej w naszych domach.

Dodaj komentarz
Lista komentarzy

Brak komentarzy

Inne artykuły z tej kategorii